Ordertijdregistratie

Werk- en ordertijdregistratie kan organisaties véél inzicht verschaffen in lopende bedrijfsprocessen. Vooral voor productiebedrijven of projectmatig producerende organisaties is het te bereiken tijdwinstpotentieel enorm.

Ordertijdregistratie maakt het mogelijk dat uw medewerkers direct op de werkvloer verantwoording afleggen van de orders of projecten, waaraan zij beginnen te werken. Door deze tijdstippen vast te leggen en de totaaltijden tegen afgesproken roosters dóór te rekenen verzorgt het ordertijdregistratiepakket WatchIT Sr. inzicht in de bestede tijd per order of project. Nacalculatie is zo geen belasting, maar een feest.

In een willekeurige situatie kan ten opzichte van papieren registratie, registratie via een spreadsheetprogramma of registratie middels prikklokken veelal eenvoudig een terugverdientijd van minder dan één jaar worden gerealiseerd.

Over een indrukwekkende ‘return on investment’ gesproken!

Neemt u gerust contact met ons op voor het opvragen van informatie of het maken van een afspraak.