Logo Modest BV

Modest BV | + 31 (345) 760 000

Werk- en ordertijdregistratie

Werk- en ordertijdregistratie is één van de oplossingen waarin Modest uitblinkt. Met een product als WatchIT is het werktijdregistratiedeel in vrijwel álle bedrijfssituaties inzetbaar. Ordertijdregistratie is inzetbaar daar, waar u de bestede tijd aan uitgevoerde werkzaamheden, inzichtelijk wilt hebben en houden.

Neem contact met ons op

Realtime zicht op aanwezigheid

Geregistreerde aanvangs- en eindtijden en de daaruit voortvloeiende aanwezigheidsuren worden u op heldere wijze gerapporteerd. Uw BHV’ers hebben perfect inzicht in aanwezigheid van medewerkers en bezoekers. Hiermee is uw bedrijf bij elke oefening of calamiteit voorzien van de noodzakelijke informatie.

Slimme schakeling

Aanwezigheidsinformatie is tevens inzetbaar voor praktische doeleinden, zoals het doormelden van aanwezigheid aan de telefooncentrale en voor het in- of uitschakelen van verwarmings-, airco- of alarmsystemen.

De aanwezigheidsregistratie producten